مشاوره قانون کار

مشاوره قانون کار

دستورالعمل حاضر تدوین و به بخش های مختلف خصوصی و دولتی ابلاغ میگردد.

ادامه مطلب
وکیل دعاوی کارگری و کارفرمایی

وکیل دعاوی کارگری و کارفرمایی

در محیط های کاری، افزایش هزینه ها و آسیب به نیروی انسانی شاغل محسوب می شوند.

ادامه مطلب
تنظیم دادخواست اداره کار

تنظیم دادخواست اداره کار

سایت های آلوده به پسماندهای ویژه که باید از آلودگی زدوده شوند بیشتر می باشد.

ادامه مطلب
تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری

تنظیم لوایح دیوان عدالت اداری

عدم قطعیت، ویژگی ذاتی عوامل آسیب رسان در نظر گرفته می شود.

ادامه مطلب

گروه تخصصی صبا

زمینه های دیگر فعالیت موسسه خدمات مالی و اداری صبا به شرح ذیل میباشد :

۱- مشاوره و قبول وکالت در دعاوی کارگری و کارفرمایی و حضور در جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و تجدیدنظر تامین اجتماعی تا حصول نتیجه و مصالحه و سازش قبل از جلسات ادارات کار.۲- تهیه و تنظیم دادخواست و لوایح جهت ارائه به ادارات کار و سارمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری .۳- حسابرسی عملیاتی قبل از حسابرسی سازمان تامین اجتماعی جهت اصلاح سرفصل هزینه ها بابت عدم شمولیت ضرایب بیمه ای.۴- احراز سوابق بیمه ای، مشاوره و قبول وکالت در خصوص برقراری بیمه بازنشستگی،  مستمری بازماندگان، کارافتادگی و بیمه بیکاری و… .۵- اخذ کد کارگاهی، اخذ مفاصا حساب های بیمه ای، تنظیم و ارائه صورت وضعیت های موقت و قطعی.۶- عقد قرار داد در قالب مشاوره توسعه منابع نیروی انسانی و مشاوره ضمن کار در خصوص مجموعه مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و ارائه بهترین راهکارها جهت حصول به خواسته های  شرکت ها و بنگاه های اقتصاد.۷- مشاوره و قبول وکالت در خصوص جرائم تأمین اجتماعی و اقدام در جهت تخفیف یا بخشودگی جرائم با حداقل ضرائب.۸- مشاوره و قبول وکالت در دعاوی کارگری وکارفرمایی و حضور در جلسات هیات های تشخیص وحل اختلاف ادارات کار.۹- تهیه و تنظیم قراردادهای مختلف کارگری، کارفرمایی مبتنی بر آخرین قوانین و ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۱۰-تهیه لیست بیمه کارکنان به صورت دیسکت، سی دی، اینترنتی و ارائه ی آن به سازمان تأمین اجتماعی.۱۱- تهیه و تنظیم کلیه قراردادهای مرتبط با کار و پرونده پرسنلی جهت کارکنان به منظور بهینه سازی اتوماسیون اداری.۱۲- تهیه و تدوین آئین نامه استخدامی و  انضباطی و مقررات کار جهت برقراری نظم در مجموعه و کاهش دغدغه های مدیریت.۱۳- اخذ مفاصا حسابهای پرسنلی، مشاوره موارد مرتبط با امور کارگزینی و ارائه راهکارهای قانونی جهت تسویه حساب های مالی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین.

درباره ما

موسسه خدمات مالی واداری صبا مشاور با بیش ازیک دهه سابقه درخشان درامور پیگیری وخدمات اموراداری وخدمات تامین اجتماعی ومالی برای اشخاص حقیقی وحقوقی و با دراختیارداشتن کارشناسان متعهد مجرب ومتخصص وبا هدف بهینه سازی عملکرد درون سازمانی وبرون سازمانی با افتخار آماده خدمت رسانی به شرکت ها واشخاص حقوقی وحقیقی می باشد.

مدیریت این موسسه باعقد قرارداد به عنوان مشاور توسعه منابع نیروی انسانی ومشاوره ضمن کار در خصوص مجموعه قوانین کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تنطیم وایجاد پرونده  پرسنلی برای نیروی های تحت استخدام ، تهیه وتنظیم آئین نامه های داخلی اصلاح ساختار اداری وارائه راهکارهای مناسب ونظارت بر اجرای صحیح آنها درپیشبرد اهداف کلان مدیریت ، راهنمایی های موثر وکاربردی را در اختیار مدیران شرکتها و بنگاه های اقتصادی قرار خواهد داد.

موسسه خدمات مالی واداری صبا با انجام  حسابرسی های عملیاتی قبل از حسابرسی سازمان تامین اجتماعی ، با اصلاح سرفصل حسابها و هزینه های کمک شایانی به عدم شمولیت ضریب بیمه ای مینماید. درعین حال با انجام مشاوره وقبول وکالت در خصوص جرایم تامین اجتماعی گام موثری در جهت بخشودگی و یا تخفیف جرایم با حداقل ضرایب بر میدارد.

موسسه خدمات مالی واداری صبا درکناره مشاوره در دعاوی کارگری وکارفرمایی با قبول وکالت ونمایندگی و حضور در جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار بعنوان بازوی قوی ومطلع به قوانین با حصول نتیجه مطلوب در کنار مدیریت سازمان ها و شرکتها خواهد بود

این موسسه با تنظیم قراردادهای درون سازمانی و برون سازمانی مبتنی بر آخرین مصوبات و بخشنامه ها و قوانین کار و تامین اجتماعی موجب پیشگیری و اشراف کارفرمایان به اینگونه موارد ومشکلات ناشی از عقد قراردادها گشته وموجب آسودگی خاطر مدیریت مجموعه خواهد گردید

از دیگر خدمات موسسه خدمات مالی واداری صبا میتوان به تنظیم اظهار نامه های مالیاتی جهت شرکتهای مهندسی ، پیمانکاری و شرکتها و اشخاص وصنوف مختلف ونیز تنظیم و ارایه صورت وضعیت های موقت وقطعی و همچنین اخد مفاصا حسابهای بیمه ای برای شرکتها و پیمانکاران محترم اشاره نمود.

سوالات خود را از ما بپرسید: